colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Súťaž ZENIT

Nová sezóna je tu!

Vitajte na stránke pre súťaž ZENIT v programovaní.

Školské kolo 2017 sa skončilo. Výsledková listina je nahodená, stránka je odblokovaná. Ak zbadáte nejakú chybu vo výsledkovej listine (preklep v mene, zlý rok maturity, ...), kontaktujte ma na doleuvedenej mailovej adrese.

Stránka je odblokovaná. Znova môžete posielať riešenia úloh. Taktiež si môžete pozrieť svoje hodnotené riešenia.

Ak ešte nie si, registruj sa! Po registrácii bude možné pozieť si úlohy a výsledky z minulých rokov a tiež si tieto úlohy v rámci tréningu skúsiť vyriešiť.

V prípade, že dvaja súťažiaci budú mať rovnaký počet bodov z kola, lepšie sa umiestni ten, kto získal viac bodov v ťažšej úlohe. Formálnejšie povedané, najťažšia úloha, v ktorej títo súťažiaci nebudú mať rovnaký počet bodov, rozhodne o výsledku. Vo všeobecnosti platí, že čím väčšie číslo/písmeno úlohy, tým obtiažnejšia bude. Výnimky budú zverejnené aspoň na tejto stránke pred začiatkom a počas súťaže.

V prípade dotazov kontaktujte Jaroslava Petruchu (sameth ~AT~ ksp ~DOT~ sk).

(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013