colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Súťaž ZENIT

Nová sezóna je tu!

Vitajte na stránke pre súťaž ZENIT v programovaní.

Školské kolo ZENITu v roku 2017/2018 sa bude konať 18. októbra 2017. Tešíme sa na vašu účasť!

Ak ešte nie si, registruj sa! Po registrácii bude možné pozieť si úlohy a výsledky z minulých rokov a tiež si tieto úlohy v rámci tréningu skúsiť vyriešiť.

V prípade, že dvaja súťažiaci budú mať rovnaký počet bodov z kola, lepšie sa umiestni ten, kto získal viac bodov v ťažšej úlohe. Formálnejšie povedané, najťažšia úloha, v ktorej títo súťažiaci nebudú mať rovnaký počet bodov, rozhodne o výsledku. Vo všeobecnosti platí, že čím väčšie číslo/písmeno úlohy, tým obtiažnejšia bude. Výnimky budú zverejnené aspoň na tejto stránke pred začiatkom a počas súťaže.

V prípade dotazov kontaktujte Jaroslava Petruchu (sameth ~AT~ ksp ~DOT~ sk).

(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013