Kraj:
Škola:
Kategória:

Rebríček:

Do výsledkovej listiny sú zaradení len používatelia, ktorí počas súťaže odovzdali aspoň jeden program.

Kat. Meno Škola Body ska skb skc skd ske skf skg skh ski skj skk skl
B Jakub Konc Gymnázium Párovská, Nitra 235 10 20 25 30 30 30 - 50 0 40 - 0
B Martin Dékány SPŠE Nové Zámky 126 10 20 25 30 - 9 - 32 - 0 - 0
B Matej Pavlovič Gymnázium Golianova, Nitra 124 10 20 25 30 - 9 - 30 - - - -
B Denis Fekete SPŠE Nové Zámky 123 10 20 25 30 6 0 - 32 - - - -
B Andrej Kuchta SPŠE Nové Zámky 118 10 20 25 30 1 - 0 32 - 0 0 0
B Attila Závoczki SPŠ Komárno 117 10 20 25 30 0 0 - 32 - - - -
B Alžbeta Žiarovská Gymnázium Golianova, Nitra 113 10 20 25 0 21 0 0 37 - - - -
B Filip Kozik Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Nitra 113 10 20 25 30 28 - - - - - - -
B Dominik Skerlec SPŠ Komárno 112 10 20 25 30 - 0 - 27 - 0 - -
B Gergo József Gálffy SPŠ Komárno 105 10 - 25 30 23 - - 17 - - - -
B Tomáš Klimo Gymnázium Golianova, Nitra 105 10 20 25 30 - 20 - - - - - -
B Jakub Gál SPŠSE Nitra 102 10 20 25 30 - 0 0 17 - - - -
B Martin Petkeš Gymnázium Golianova, Nitra 64 10 20 25 0 - 9 - - - - - -
B Michal Bogdány SPŠE Nové Zámky 30 10 20 0 - 0 0 - 0 - - - -
B Lukáš Šebok SPŠSE Nitra 30 10 20 0 - - - - - - - - -
B Maximilián Želonka Gymnázium Golianova, Nitra 30 10 20 0 - - 0 - - - - - -
B Levente Tárnok SPŠE Nové Zámky 14 0 0 0 0 0 0 - 14 0 0 0 0
B Daniel Posinger SPŠ Levice 11 10 0 0 - - - - 1 0 - - -
B Viktor Baka SPŠE Nové Zámky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0