Zadanie

Canton

Počet bodov: 20, časový limit: 300ms

Zoraďme si všetky kladné zlomky do mriežky ako na obrázku, a prechádzajme nimi – začneme zlomkom \(\frac{1}{1}\), druhý v poradí je \(\frac{1}{2}\), tretí \(\frac{2}{1}\), štvrtý \(\frac{3}{1}\), a tak ďalej.

Ktorý zlomok bude v poradí \(n\)-tý?

Vstup a výstup

V prvom riadku vstupu je číslo \(t\) - počet otázok.

Každý z nasledujúcich riadkov obsahuje jedno kladné celé číslo \(n\).

Vypíšte \(n\)-tý zlomok ak ich číslujeme vo vyššie popísanom poradí.

\(1 \leq t \leq 5\)

\(1 \leq n \leq 10^9\)

V sadách postupne rastie \(n\).

Príklad

Input:

3
1
4
47

Output:

1/1
3/1
2/9
Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.