Zadanie

Hrozné písmo

Počet bodov: 50, časový limit: 250ms

Pamätáš si Ferove \(n\)-steny z predpredošlej úlohy? Boli to hracie \(n\)-steny, čiže mali na sebe čísla od \(1\) po \(n\).

Dnes si prišiel do školy a zase si s Ferom ideš zahrať rovnakú hru. Obaja ste si už tipli čísla a teraz sa hodilo \(n\)-stenom. Ten sa dokotúľal a na jeho vrchu vidíš číslo. Začínaš sa tešiť, lebo na vrchu je číslo \(68\), no Fero, sediaci oproti tebe, od radosti skríkne: “Áno! \(89\)!”. A vtedy ste si uvedomili nedokonalosť jeho \(n\)-stenov: Čísla na nich sú napísané 7-segmentovým písmom (viď obrázok).

Asi si si už všimol, niektoré čísla sú v tomto písme rovnaké, aj keď ich otočíš v smere (alebo proti smeru) hodinových ručičiek (napríklad \(2\)). Potom sú tu aj čísla, ktoré sa po takomto otočení zmenia na iné (napríklad \(6\)).

Rozhodol si sa, že Feorvi pomôžeš opraviť jeho \(n\)-steny: Za niektoré čísla na \(n\)-stene nakreslite bodku, aby bolo jasné, na ktorej strane číslo začína a na ktorej končí. Chcete ale použiť čo najmenej farby a preto nakreslíte bodky len za čísla, za ktoré je to nevyhnutné.

Úloha

Zisti, či je za číslo potrebné nakresliť bodku, aby bolo číslo jednoznačné, resp. či po jeho otočení o \(180°\) nevznikne iné platné číslo. (Ak otočíš napr. číslicu \(3\), dostaneš E, čo nie je platná číslica, preto ani celé číslo nie je platné. Platné číslo, ktoré sa skladá z viac než jednej číslice, nezačína nulou.)

Vstup a výstup

Na vstupe je jedno číslo \(1 \leq n \leq 10^{100\,000}\).

Na výstup vypíš ano alebo nie podľa toho, či je za číslo potrebné nakresliť bodku.

Príklady

Input:

6

Output:

ano

Ak otočíme \(6\), dostaneme \(9\). Preto za šestku nakreslíme bodku a vieme, že to bude 6..

Input:

56895

Output:

nie

Z čisla 56895, dostaneme otočením 56895.

Input:

919

Output:

nie

Číslica \(1\) je len palička, ale vo svojom políčku je na pravej strane, takže pri pohľade z druhej strany vidno rozdiel.

Input:

606

Output:

ano
Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.