Zadanie

Ako to len zistím

Počet bodov: 10

Kde bolo tam bolo, v zadaní je tento kód:

Ahoj riešiteľ/riešiteľka,
"""
\\\\\\//////\/\/\';;
'''
"""
";';;
#;\\.
"""
"""
55""22};{?}
1ll1[)][]l1iII1l'''
'''
:::
//\\ 1123:'
#\\
##3 \[[[{{{////
 ; 454           ;\'\   #;


 ____________ _  _ _____ _______ 
 |___ / ____| \ | |_  _|__  __|
  / /| |__ | \| | | |  | |  
  / / | __| | . ` | | |  | |  
 / /__| |____| |\ |_| |_  | |  
 /_____|______|_| \_|_____| |_|  
                  
                  

Úloha

Vypíšte koľko nebielych znakov je vo vyššie zvýraznenom kóde. Ak by ste v tom niečo hladali, nie je to šifra ;) Túto úlohu musíte zvládnuť bez ukážky vstupu a výstupu.

Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.