Zadanie

Cambridgeák potrebuje pomoc

Počet bodov: 20

Matej sa napriek svojej nesnahe dostal na Cambridge.

Ako sa však pripojil na svoj školský zoom meeting, zamrazilo ho.

Paulínka v ňom bola tiež. V tom momente mu bolo jasné, že jediné čo o ňom všetci už vedia je, že sa nedostal ani na celoštátko Zenitu (na rozdiel od vás).

Matej s tým musí niečo urobiť. Napríklad, vyriešiť domácu úlohu z programovania, prihlásiť sa na hodine, a ukázať všetkým správne riešenie. Má to však háčik - domáce úlohy na Cambridgi sú aspoň tak ťažké ako úlohy na Zenite, a nevie si s nimi rady!

Preto prepašoval svoju domácu úlohu sem - na celoštátko Zenitu. Tam mu to šikovnejší vyriešia, a on sa ich riešeniami môže spokojne predvádzať pred triedou.

Úloha

Dané je slovo pozostávajúce z malých písmen anglickej abecedy. Vyskladajte zo všetkých z nich palindróm, alebo povedzte že sa to nedá. Palindróm je také slovo, ktoré sa číta rovnako zľava doprava ako zprava doľava.

Vstup

V jedinom riadku vstupu je neprázdne slovo \(S\).

V prvej sade \(|S| \leq 10\). V druhej \(|S| \leq 10^5\).

Výstup

Ak sa \(S\) nedá preusporiadať do palindrómu, vypíšte Asi nezvladol okopirovat vstup. Inak vypíšte ľubovoľné preusporiadanie \(S\), ktoré je palindróm.

Príklady

Input:

zeenniiztt

Output:

zenitteniz

Input:

ksp

Output:

Asi nezvladol okopirovat vstup
Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.