Zadanie

Budúci vedúci

Počet bodov: 20

Nie každý je stvorený vodca. Nie každý však nie je stvorený vodca.

Do Kancelárie Súbojných Pochodov (KSP) napochodovalo \(n\) účastníkov Pochodu na Stanie sa Vodcom (tento atraktívny názov bol zvolený jedným zamestnancom KSP).

Zamestnanci KSP si o každom pochodujúcom zapísali, ako vedúcovsky prepochodovali cez ich dvere.

Pochodujúci bude vedúci, ak je jeho vedúcovskosť ostro vyššia, ako vedúcovskosť všetkých pochodujúcich, čo prišli po ňom.

Zistite, ktorí pochodujúci budú vedúci.

Vstup a výstup

V prvom riadku vstupu je \(n\) - počet pochodujúcich.

V druhom riadku vstupu je \(n\) nezáporných celých čísel \(v_i\): vedúcovskosť pochodujúcich, v poradí, v ktorom prepochodovali cez dvere KSP. Prvé číslo označuje prvého pochodujúceho, posledné \(n\)-tého.

Na jeden riadok výstupu vypíšte zoznam čísel (oddelených medzerami): poradové čísla pochodujúcich, ktorí budú vedúci. Tieto čísla môžete vypísať v ľubovoľnom poradí.

V prvej sade vstupov (10 bodov) platí \(1 \leq n \leq 1\,000\). V druhej sade platí \(1 \leq n \leq 300\,000\).

\(0 \leq v_i < 10^9\).

Príklad

Input:

5
5 3 1 4 2

Output:

1 5 4

Prvý, štvrtý a piaty pochodujúci budú vedúci - po žiadnom z nich už neprišiel niekto s väčšou vedúcovskosťou ako oni. Napríklad druhý pochodujúci nebude vedúci, lebo neskôr prišiel štvrtý a ten mal vedúcovskosť vyššiu.

Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.