Zadanie

Bola to šifra

Počet bodov: 15

Samovi niekto zmenil na počítači rozloženie klávesnice. Samo ale pozná svolu klávesnicu tak dobre, že sa na ňu ani nepozerá, ba dokonca sa ani nepozerá na to čo napísal, lebo predsa vie presne čo stlačil. Samo takto napísal veľmi dlhý text kým si všimol, že jeho klávesnica nepíše to čo by chcel. Keď si to ale všimol, rýchlo zmenil rozloženie na správne a naťukal text ešte raz, kým si ho pamätal. Otázka je: pamätal si ho dobre?

Úloha

Dostanete dva texty, vašou úlohou je zistiť, či sú rovnaké, až na rozloženie klávesnice. Teda či moholi vzniknúť uplne rovnakým spôsobom iba s preusporiadaním písmen na klávesnici. Jediné čo viete je, že medzera ostala medzerou.

Vstup

Na vstupe sú dva riadky. Na každom je jeden text skladajúci sa z malých písmen anglickej abecedy a medzier. Jeho dĺžka neprekročí \(10^5\). Oba riadky sú rovnako dlhé, a majú medzery na rovnakých miestach.

Výstup

Na jediný riadok výstupu vypíšte reťazec ANO alebo NIE podľa toho či sú texty mohli vzniknúť rovnako alebo nie.

Príklad

Input:

prva kapitola knihy
prve kepetile kneha

Output:

NIE

V druhom slove je druhé a štvrté písmeno v jednom texte rovnaké a v druhom rôzne.

Input:

rozprava o historii klavesnic
abcdaefe b ghijbahh klefminho

Output:

ANO

Samo má a tam kde bolo r, b tam kde bolo o, … všetko je v poriadku.

Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.