Zadanie

Déčko z predmetu si neprosím

Počet bodov: 30

Naďka by si chcela vytlačiť materiály z predmetu princípy počítačov, pretože sa blíži skúška a chce sa z nich učiť. Bohužiaľ, po tom ako prehľadala celý internet, zistila že jediná použiteľná vec čo našla, bola prezentácia.

Táto prezentácia je už prehodená do PDF-ka, čo je super, pretože s tým Naďka bude mať oveľa menej práce. Ako ale scrollovala týmto PDF-kom, pozerala, že jej na obsahu slide-ov niečo nesedí. A takto Naďka zistila, že každý slide sa tu vyskytuje viackrát. V pôvodnej prezentácií boli totiž spravené animácie a teraz sa pri každom odkrytí novej odrážky vytvoril nový slide s už predtým odkrytými odrážkami a s novo odkrytou odražkou.

Naďka je teraz smutná, lebo vie, že takto by minula veľmi veľa papiera a to nechce. Preto zavolala Danovi do práce, aby jej prezentáciu upravil tak, aby bol každý slide v prezentácií práve raz a obsahoval všetky odrážky, ktoré na ňom majú byť. Ten sa snažil, ale zrovna keď prezentáciu upravil mu v práci vypadol internet a teda nevie Naďke súbor poslať.

Naďka teda píše vám. Pomôžte jej, nech sa môže poriadne naučiť na skúšku z princípov počítačov a dostať z nej Á-čko.

Úloha

Vašou úlohou je zredukovať všetky slide-y z Naďkinho PDF-ka iba na tie, kde sú vypísané všetky odrážky z daného slide-u a tie potom vypísať.

Vstup a Výstup

Na vstupe dostanete všetky slide-y pôvodnej prezentácie. Každý slide pozostáva z jedného alebo niekoľkých riadkov textu. Jednotlivé slide-y sú oddelené tromi pomlčkami na jednom riadku. Na každom slide-e je buď obsah predchádzajúceho slide-u doplnený o nový text alebo úplne nový slide. Koniec vstupu je vyznačený slovom KONIEC.

Na výstup vypíšte iba slide-y, ktoré na sebe majú všetky odrážky, ktoré na slide-e majú mať a vypíšte ich v takom formáte a poradí ako na vstupe. Obsah ani formát slide-ov nemeňte.

Dĺžka prezentácie v prvej sade neprekročí 20 slide-ov a na každom z nich bude najvac 10 riadkov textu.

V ďalších 6 sadách dlžka neprekročí 300 slide-ov a na každom z nich bude najvac 30 riadkov textu.

V ostatných sadách nebude prezentácia dlhšia ako 5000 slide-ov a žiadny slide nebude mať viac ako 150 riadkov textu.

Príklad

Input:

Urovne pocitacov:
---
Urovne pocitacov:
1. Digital logic level
---
Urovne pocitacov:
1. Digital logic level
2. Microprogramming level
---
Urovne pocitacov:
1. Digital logic level
2. Microprogramming level
3. Conventional machine level
---
Cim je urceny model pocitaca?
---
Cim je urceny model pocitaca?
- velkost pamate
---
Cim je urceny model pocitaca?
- velkost pamate
- velkost slova
---
Cim je urceny model pocitaca?
- velkost pamate
- velkost slova
- registre
---
KONIEC

Output:

Urovne pocitacov:
1. Digital logic level
2. Microprogramming level
3. Conventional machine level
---
Cim je urceny model pocitaca?
- velkost pamate
- velkost slova
- registre
---
KONIEC
Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.