Zadanie

Dobrá šifra

Počet bodov: 25

Samko a Janka majú v škole zakázané mobily a tak si začali posielať namiesto správ lístočky. Rýchlo prišli na to, že im lístočky spolužiaci čítajú, a tiež že všetky štandardné šifry poznajú. Samko teda vymyslel nasledovné šifrovanie: Abecedu rozdelil na 3 časti, a-i, j-r, s-z, pričom do poslednej patrí aj medzera. S jankou si vždy ráno dohodol 3 čísla, povedzme 1, 3, 2. Následne si písmená v texte ktoré patria do jednotlivých skupiny farebne označil, a vypísal. Ak bol text ahoj_janka_tu_samko vypísal si teda ahaaa z prvej skupiny, ojjnkmko z druhej a __tu_s z tretej. Potom každú skupinu “zrotoval” o niekoľko miest doľava, podla dohodnutých čísel, teda o 1, 3 a 2 pozície: haaaa, nkmkoojj, tu_s__.

Posledný krok je, že takto posunuté písmenká napísal naspäť na farebne vyznačené miesta, ale v novom poradí. Dostal teda zašifrovaný text hanktmakoau_s__aojj

Úloha

Na vstupe dostanete 3 dohodnuté čísla a zašifrovaný text. Pomôžte Janke tento text odšifrovať.

Vstup a Výstup

Na prvom riadku sa nachádzajú tri medzerou oddelené čísla \(x_1\), \(x_2\), \(x_3\) – dohodnuté posuny jednotlivých skupín. Na druhom riadku sa nachádza zašifrovaný text ktorý sa skladá z malých písmen anglickej abecedy a _ ktoré reprezentujú medzery.

Na výstup vypíšte odšifrovaný text v rovnakom formáte.

Čísla na vstupe nepresiahnu 100 a dĺžka textu nepresiahne 100 znakov.

Príklady

Input:

1 3 2
hanktmakoau_s__aojj

Output:

ahoj_janka_tu_samko

Tento vstup je vysvetlený v zadaní.

Input:

0 0 0
dnes_nic_nesiftujeme

Output:

dnes_nic_nesiftujeme

Input:

4 5 6
edaabec

Output:

abeceda

Všetky písmená sú z prvej skupiny.

Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.