Zadanie

Famózne mosty

Počet bodov: 40

Jazerbajdžan je netypická krajina. Bežná krajina sa skladá prevažne zo súše a sem-tam nejakej vodnej plochy. V Jazerbajdžane je to presne naopak: Celá krajina je jedno veľké jazero s kopou ostrovov.

Voľakedy dávno napadlo jednému nemenovanému architektovi, že ostrovy pospája mostami. Nanešťastie sa predtým, ako začal navrhovať, najedol hubovej praženice.1 No a pod jej vplyvom si vymyslel dve zásady:

A tak sa stalo, že ak sa niekto vyberie z ostrova preč, nemusí sa vedieť naň vrátiť späť.

Úloha

Monika sa rozhodla, že sa na niektorý z ostrovčekov presťahuje, pretože sa v Jazerbajdžane neplatia dane.2 Chce si však vybrať taký ostrov, na ktorý by sa po odchode z neho vrátiť vedela. Koľko možných ostrovov má na výber?

Vstup a Výstup

Prvý riadok obsahuje číslo \(n\) (\(2 \leq n \leq 1\,000\,000\)) – počet ostrovov.

Druhý riadok obsahuje \(n\) čísel \(a_1, a_2, \dots, a_n\) oddelených medzerami (\(1 \leq a_i \leq n\), \(a_i \neq i\)). Z ostrova \(i\) vedie most na ostrov \(a_i\).

Vypíšte jedno číslo – počet ostrovov vhodných pre Moniku.

Príklad

Input:

4
2 3 2 3

Output:

2

Monike vyhovujú iba ostrovy 2 a 3.


  1. To samotné by nebolo až tak nešťastné, keby tie huby neboli značne halucinogénne.↩︎

  2. Vyberačov daní znechutil fakt, že sa možno nevedia dostať na každý z ostrovov, tak to radšej vzdali.↩︎

Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.