Zadanie

Súčet čísel (alebo van Emde Boasova halda bude možno zatiaľ zbytočná)

Počet bodov: 10, časový limit: 1000ms

Táto úloha by iste vyhrala kde-akú súťaž originality a invencie. Jej princíp je napriek tomu jednoduchý.

Vstup a výstup

Na vstupe je číslo \(N\) \((1 \leq N \leq 10\,000)\) a na ďalšom riadku je \(N\) medzerou oddelených prirodzených čísel, nepresahujúcich \(100\,000\). Na jediný riadok výstupu vypíšte ich súčet.

Príklad

Input:

3
1 4 3

Output:

8
Pre odovzdávanie sa musíš prihlásiť.