Kraj:
Škola:
Kategória:
Kolo:
Ročník:

Rebríček Zenit 2022/2023 Krajské kolo:

Do výsledkovej listiny sú zaradení len používatelia, ktorí počas súťaže odovzdali aspoň jeden program.

★ - Úspešný riešiteľ

# U Kat. Meno Škola Body kka kkb kkc kkd kke kkf kkg kkh kki kkj kkk
1 A Jakub Konc Gymnázium Párovská, Nitra 278 10 15 20 25 33 35 - 50 0 60 30
2 A Benedek Veres Gymnázium Hansa Selyeho, Komárno 138 10 15 20 25 33 35 - - - - -
3 A Ivan Timko Gymnázium Golianova, Nitra 95 10 15 20 - 33 17 - - - - -
4 A Martin Drlík Gymnázium Párovská, Nitra 85 10 15 0 10 33 17 - - - - -
5 A Tomáš Sršeň Gymnázium Párovská, Nitra 83 10 15 - 25 33 - - - - - -
6 A Matej Zeleňák Gymnázium Šurany 81 10 15 6 - 33 17 - - - - -
7 A Tomáš Kordoš SPŠSE Nitra 81 10 15 6 0 33 17 - - - - -
8 A Ondrej Knižat Gymnázium Párovská, Nitra 75 10 15 20 - - - 0 - - 0 30
9 A Ľudmila Kováčová Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra 70 10 15 20 25 0 - - - - - -
10 A Jakub Miko SPŠE Nové Zámky 62 10 10 20 5 - 17 - - - - -
11 A Šimon Bolemant Gymnázium Golianova, Nitra 62 10 15 0 20 - 17 - - - - -
12 A Julia Barbara Koncz Gymnázium Hansa Selyeho, Komárno 60 10 15 20 15 - - - - - - -
13 A Daniel Huršan Gymnázium Golianova, Nitra 58 10 15 0 - 3 - - - - - 30
14 A Adrian Horvath Gymnázium Andreja Vrábla, Levice 45 10 15 20 - - - - - - - -
15 A Gergo József Gálffy SPŠ Komárno 45 10 15 20 - - - - - - - -
16 A Lukáš Horka Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Nitra 45 10 15 0 20 - - - - - - -
17 A marian jenis Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra 45 10 15 20 0 - - - - - - -
18 A Richard Prček Gymnázium Golianova, Nitra 41 10 15 13 0 3 - - - - - -
19 A Adam Chobot Gymnázium Párovská, Nitra 40 10 10 - - - - - - - - 20
20 A Dávid Varga Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra 39 10 15 - - 14 - - - - - -
21 A Alžbeta Žiarovská Gymnázium Golianova, Nitra 37 10 4 6 0 - 17 - - - - -
22 A Filip Mihalčín Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Nitra 31 10 15 6 - - - - - - - -
23 A Matúš Vince Gymnázium Golianova, Nitra 31 10 15 6 - - - - - - - -
24 A Maximilián Varhaník Gymnázium Golianova, Nitra 30 10 0 20 - - - - - - - -
25 A Jakub Hrala SPŠE Nové Zámky 30 10 0 20 - - - - - - - -
26 A Jakub Halinkovič Gymnázium Janka Kráľa Zlaté Moravce 30 10 0 20 - - - - - - - -
27 A Alexandra Pacalajová Gymnázium Janka Kráľa Zlaté Moravce 30 10 0 20 - - - - - - - -
28 A Martin Kollár Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra 25 10 15 - - - - - - - - -
29 A Jozef Magula Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Nitra 25 10 15 0 - - - - - - - -
30 A Bence Tóth SPŠ Komárno 25 10 15 0 - - - - - - - -
31 A Viktória Latičová Gymnázium Juraja Fándlyho, Šaľa 22 1 15 6 - - - - - - - -
32 A Lukáš Kubis Gymnázium Párovská, Nitra 21 10 0 6 5 - 0 - - - - -
33 A Adam Štefanides Gymnázium ul. 17. novembra, Topoľčany 21 - 15 6 0 0 - - - - - -
34 A Vlastislav Pokorný Gymnázium Párovská, Nitra 20 10 - - - - - - - - - 10
35 A Matúš Tóth Gymnázium Párovská, Nitra 12 8 4 - 0 - - - - - - -
36 A Bálint Janik Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Komárno 10 10 0 0 - - - - - - - -
37 A Radka Ďuriačová Gymnázium Golianova, Nitra 10 10 0 0 0 - - - - - - -
38 A Mark Vitko SPŠE Nové Zámky 10 10 0 0 - - - - - - - -
39 A Filip Lászlo Gymnázium Golianova, Nitra 10 10 0 0 - - - - - - - -
40 A Filip Filo Gymnázium Párovská, Nitra 10 10 0 - - - - - - - - -
41 A Braňo Boháč Gymnázium Párovská, Nitra 10 10 0 0 0 - - - - - - -
42 A Filip Horváth Gymnázium Párovská, Nitra 10 10 0 0 - 0 - - - - - -
43 A Timotej Herchl SPŠSE Nitra 0 - 0 - - - - - - - - -