Kraj:
Škola:
Kategória:
Kolo:
Ročník:

Rebríček Zenit 2022/2023 Krajské kolo:

Do výsledkovej listiny sú zaradení len používatelia, ktorí počas súťaže odovzdali aspoň jeden program.

★ - Úspešný riešiteľ

# U Kat. Meno Škola Body kka kkb kkc kkd kke kkf kkg kkh kki kkj kkk
1 B Oliver Urdzik Gymnázium Golianova, Nitra 165 10 15 20 25 0 35 - - - 60 -
2 B Jaroslav Rojík Gymnázium Golianova, Nitra 90 10 15 20 15 30 0 - - - - -
3 B FIlip Bujdák Gymnázium Párovská, Nitra 70 10 15 20 25 0 - - - - - -
4 B Samuel Plavec Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Komárno 55 10 15 0 - - - - - - - 30
5 B Samuel Hangya SPŠE Nové Zámky 31 10 15 6 - - - - - - - -
6 B Peter Ďurica Gymnázium Janka Kráľa Zlaté Moravce 30 10 0 20 - - - - - - - 0
7 B Peter Bódi SPŠSE Nitra 30 10 0 20 - 0 - - - - - -
8 B Andras Benes Gymnázium Hansa Selyeho, Komárno 25 10 15 0 - - - - - - - -
9 B Michal Fráter Gymnázium ul. 17. novembra, Topoľčany 20 - 0 0 - 3 17 - - - - -
10 B Máté Antal Gymnázium Hansa Selyeho, Komárno 10 10 0 - - - - - - - - -
11 B Martin Kosik SPŠE Nové Zámky 10 10 0 - - - - - - - - -
12 B Stefan Czibor Gymnázium Hansa Selyeho, Komárno 10 10 0 0 - - - - - - - -
13 B Andrej Ištok Gymnázium Golianova, Nitra 10 10 0 - 0 - - - - - - -
14 B Filip Nagy SPŠ Levice 0 - 0 - - - - - - - - -