Kraj:
Škola:
Kategória:
Kolo:
Ročník:

Rebríček Zenit 2020/2021 Krajské kolo:

Do výsledkovej listiny sú zaradení len používatelia, ktorí počas súťaže odovzdali aspoň jeden program.

★ - Úspešný riešiteľ

# U Kat. Meno Škola Body kka kkb kkc kkd kke kkf kkg kkh kki kkj kkk
1 A Lenka Hake Gymnázium Alejová, Košice 162 10 4 20 12 - 35 45 - 36 - -
2 A Matej Štencel Gymnázium Poštová, Košice 150 10 15 20 25 0 35 45 - - - -
3 A Michal Tkacik Gymnázium Pavla Horova, Michalovce 129 10 15 0 25 17 35 27 - - - -
4 A Norbert Micheľ Gymnázium Poštová, Košice 128 10 15 20 12 - 35 36 - - - -
5 A Jozef Sabo Gymnázium Šrobárová, Košice 123 10 15 20 12 - 21 45 - - 0 -
6 A Jakub Mičko Gymnázium Poštová, Košice 85 10 15 20 12 - 28 - - - - -
7 A Matej Biroš Gymnázium Poštová, Košice 85 10 15 20 12 0 28 - - - - -
8 A Jaroslav Louma SOŠ technická, Michalovce 64 10 4 20 12 0 0 18 - 0 - -
9 A Adam Garafa Gymnázium Poštová, Košice 64 10 15 20 12 - 7 0 - - - -
10 A Pavol Biačko Gymnázium Pavla Horova, Michalovce 57 10 15 20 12 0 - - - - - -
11 A Erik Sedlak Gymnázium Alejová, Košice 46 10 4 20 12 0 - - - - - -
12 A Boris Hajduk Hajduk Gymnázium, Ľ. Štúra, Michalovce 45 10 15 20 - - - - - - - -
13 A Michal Sakáč SPŠE Košice 45 10 15 20 0 - - - - - - -
14 A Denisa Rudincová Gymnázium, Ľ. Štúra, Michalovce 34 10 4 20 0 - - - - - - -
15 A Bianka Šimková Gymnázium Šrobárová, Košice 34 10 4 20 0 - 0 - - - - -
16 A Filip Quitko SOŠ Ostrovského, Košice 22 10 - 0 12 - - - - - - -
17 A Dominik Sajko SPŠE Košice 14 10 4 - 0 - - - - - - -
18 A Ivan Pacák Gymnázium Školská, Spišská Nová Ves 10 10 0 0 - - 0 - - - - -
19 A Samuel Strenk SPŠE Košice 10 10 - - 0 - - - - - - -
20 A Tomas Kolesar Gymnázium Školská, Spišská Nová Ves 10 10 0 0 - - 0 - - - - -
21 A Peter Pončák Gymnázium, Ľ. Štúra, Michalovce 0 - - 0 - - - - - - - -